Rekvalifikační kurz Portrétní fotograf

Kurz je akreditován MŠMT, absolventi obdrží „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“. Kurz je zakončen zkouškou před autorizovanou osobou. Po jejím úspěšném vykonání obdrží absolventi „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“, které má (jako výuční list) statut veřejné listiny a je uznáván zaměstnavateli. Za určitých podmínek lze s jeho pomocí získat možnost vykonat závěrečnou zkoušku v daném oboru (získat příslušný stupeň vzdělání) bez nutnosti absolvovat obvyklou školní docházku.


Nejbližší termín:
Časový rozsah kurzu: 210 hodin
Vstupní předpoklady frekventanta: Minimální věk účastníka je 18 let, předpokladem je minimálně střední vzdělání s výučním listem. Předpokládá se základní uživatelská znalost práce s počítačem.
  Zaměření kurzu:
 • Rekvalifikační kurz je určen budoucím profesionálům i náročným fotoamatérům. Absolventi kurzu budou schopni samostatně pracovat jako portrétní fotograf.
 • Na kurzu se naučíte nejen používat vhodnou techniku, ale i komunikaci se zákazníkem nebo modelem. Naučíte se způsoby, jak přistupovat k jednotlivým fotografickým žánrům.
  Cíl kurzu:
 • Získat ucelené fotografické vzdělání nejen v oboru portrét.
 • Připravit se teoreticky i prakticky na fotografickou praxi. Zvládnout nejen fotografování, ale i zpracování komerčních zakázek a další práci se snímkem (tisk, archivace, …)
 • Důraz je kladen především na praktickou výuku.
  Osnova výuky:
 • Orientace ve fotoaparátech a fotografickém příslušenství
 • Vybavení ateliéru a volba vhodného fotoaparátu pro portrétní fotografii
 • Kompozice snímku (zátiší) a práce se světlem
 • Práce s modelem
 • Fotografování portrétních snímků v ateliéru i v plenéru, fotografování v ulici (street photography)
 • Fotografování akcí (svatba, reportáž, …) a architektury
 • Úprava fotografií v Adobe Photoshop (Camera Raw)
 • Příprava fotografií pro další zpracování (web, digitální i profesionální tisk) a archivace snímků
 • Vedení povinné dokumentace fotografa (daňové doklady, tvorba rozpočtu, …) a autorské právo ve vztahu k fotografii
 • Závěrečná zkouška
  Studijní materiály:
 • Frekventanti obdrží skripta k jednotlivým předmětům.
  Organizace kurzu:
 • Výuka probíhá v 10 blocích zahrnujících „prodloužený víkend“ (pátek–neděle), zpravidla 9–17.30 hodin (s přestávkou na oběd).
 • Výukové bloky probíhají po 14 dnech, to znamená, že délka celého kurzu je přibližně půl roku.
 • Kurz je zakončen závěrečným testem, ústní a praktickou zkouškou před autorizovanou osobou. Více informací o zkoušce zde.

Cena: 26 580 Kč (v ceně je zahrnuta i cena zkoušky před autorizovanou osobou).
Kurz může uhradit i Úřad práce. Více o postupu zde.
Samoplátci mohou cenu kurzu uhradit i formou splátek s tím, že minimálně 50 % ceny musí být uhrazeno před začátkem, zbytek měsíc před ukončením kurzu.

Místo konání:

Učebna Liberec (Na Žižkově 1201/15, Liberec-Rochlice)

Ubytování
Pro omezený počet účastníků kurzu můžeme zajistit ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se společnou vybavenou kuchyňkou, WC, sprchou a možností připojení na internet. Cena za osobu je 250 Kč za noc, při obsazení obou lůžek 185 Kč za noc/pokoj.ROZVRŽENÍ SVĚTLA A STÍNU pomocí jednoho světelného zdroje, u kterého se mění úhel nasvícení
animace

Seznam všech kurzů zde
úvodní stránka | REKVALIFIKAČNÍ KURZ | POČÍTAČOVÉ KURZY | FOTOGRAFICKÉ KURZY | FOTO ŠKOLA | LEKTOŘI | KONTAKT
Copyright © 2013 LŠF Liberec Všechna práva vyhrazena.