Domů Knihy, videa, …

Velikost obrázku a jeho rozlišení

Asi jste se už setkali s pojmy rozlišení a velikost digitálních obrázků nebo fotografií. Víte, jaká je vzájemná souvislost těchto dvou důležitých parametrů? Pokusíme se na to velmi stručně odpovědět.

Bitmapové obrázky (fotografie, skeny, …) jsou vytvořeny z barevných čtverečků, kterým se říká pixely nebo také obrazové body. Pokud obrázek na monitoru počítače zvětšíte, můžete jednotlivé čtverečky vidět. Při dostatečném zmenšení pixelů lidské oko nevidí čtverečky, ale hladké přechody a neporušené linky.

To platí pro všechny bitmapové obrázky bez ohledu na formát (jpg, tif, raw, png, …).


Co je to velikost obrázku?

Pixely (zkratka px nebo b) jsou v každém bitmapovém obrázku narovnány do mřížky. Rozměr obrázku je jednoznačně určen počtem těchto pixelů na šířku a na výšku obrázku. Takže když máte fotografii o velikosti 1200 × 800 znamená to, že má na šířku 1200 pixelů a na výšku 800 pixelů.


Co je to rozlišení (dpi)?

Rozlišením (dpi) se budete zabývat jenom v případě, že obrázek chcete vytisknout. Následující ilustrační obrázky simulují přípravu tiskoviny v sázecím programu (například InDesignu). Dpi je zkratka pro „Dots per inch“ (bodů na palec). A opravdu říká, kolik pixelů je narovnáno na délku jednoho palce (2,54 cm). Obrázek, který je velký 300 × 300 a rozlišení má 300 dpi, bude na papíru vytištěn ve 100% velikosti jako čtverec 2,54 × 2,54 cm. Stejný obrázek s rozlišením 150 dpi bude na papíru čtverec o velikosti 5,08 cm (pixely budou 2× větší, protože jich je na délce 1 palce polovina). Obecně platí, že čím vyšší je dpi, tím jsou detaily obrázku kvalitnější (ostré).


Rozlišení neříká, jak je obrázek velký (kolik má pixelů na šířku a na výšku). Vlevo i vpravo jsou stejně velké trojúhelníky (10 × 10). Ten vlevo má rozlišení 144 dpi (na délku 1 palce je narovnáno 144 pixelů) a ten vpravo 10 dpi (na délku 1 palce je narovnáno 10 pixelů).Podívejte se na příklady, které ukazují souvislost mezi velikostí obrázku a jeho rozlišením.

1. Stejné rozměry v pixelech, větší dpi (menší velikost v mm)

Tady vidíte ukázku s trojúhejníky aplikovanou na fotku. Obrázky mají stejný počet pixelů, liší se rozlišením. Pravý obrázek má 300 dpi (levý jenom 20 dpi) a protože počet pixelů je stejný, pixely vpravo jsou menší, víc „namačkané“. Při tisku je pravý obrázek sice menší, ale je ostrý a má vykreslené všechny detaily.


2. Stejná velikost v mm, jiné dpi (jiné rozměry v pixelech)

Obrázek na levé straně je menší (má méně pixelů). Pokud byste ho tiskli stejně velký (v mm) jako ten pravý, musíte snížit dpi. Každý pixel bude větší, protože je jich narovnáno na délku 1 palce méně. Lidské oko už začíná jednotlivé pixely vnímat jako barevné kostičky, detaily se ztrácejí.3. Počítačové navýšení pixelů

Teď si ukážeme, jak to vypadá, když obrázku přidáme nové pixely ve Photoshopu (změníme jeho velikost). V praxi takové dopočítání nových pixelů zpravidla nevede k dobrému výsledku. I když nejnovější Photoshop dosahuje docela dobrých výsledků i při zvětšení na 200 %.

Oba obrázky jsou stejně velké a mají stejné rozlišení. Ten levý je vyrobený tzv. „převzorkováním“ z původně mnohem menšího obrázku (program sám přidá nové pixely ke stávajícím). Když srovnáte náš počítačově zvětšený obrázek (vlevo) s originálem (vpravo) vidíte, že falešné zvětšení obrázku se nedá srovnat s originálem.A jaké rozlišení by měly mít obrázky?

Pokud je obrázek určený pro obrazovku dpi neřešíme, zajímá nás jenom počet pixelů.

Co se týká tisku, určitě jste slyšeli, že nejlepší je rozlišení 300 dpi. To je sice pravda, ale neplatí to vždycky. Na velikost rozlišení má mimo jiné vliv vzdálenost, ze které se budete na obraz dívat. Lidské oko s rostoucí pozorovací vzdáleností ztrácí schopnost rozlišovat detaily, takže na billboardy stačí rozlišení 40 dpi. Kromě vzdálenosti má vliv i typ tiskoviny (struktura a savost materiálu). Pro tisk na novinový papír stačí rozlišení 160–200 dpi, naopak pro tisk na kvalitní lesklý papír je dobré rozlišení 450 dpi.


Jak tohle všechno nastavit ve Photoshopu?

Dialogové okno Velikost obrazu ve Photoshopu (verze CC) vypadá jednoduše a důležité je vědět, že změna jedné hodnoty zpravidla změní ostatní hodnoty. Stručně si vysvětlíme, co jednotlivé údaje tohoto dialogového okna znamenají.

  1. „Řetízek“ udržuje poměr stran (vztah mezi šířkou a výškou) a téměř vždy by měl být zapnutý.
  2. Tady si můžete nastavit v jakých jednotkách chcete vidět velikost obrázku (v pixelech, centimetrech, milimetrech, …). Jednotky velikosti jsou propojené, takže změníte-li je u šířky, automaticky se změní u výšky.
  3. Ukazuje rozlišení (dpi).
  4. Na tohle políčko pozor. Pokud chcete změnit jenom rozlišení (počet pixelů narovnaných na délku 1 palce) musí být odškrtnuté. Měníte rozměry obrázku v mm a zachováte velikost v pixelech (viz. příklad 1). Do pole rozlišení (bod 3) zadáte 300, zvolíte jednotky (bod 2) milimetry a v políčkách šířka a výška hned vidíte, jak velký obrázek můžete kvalitně vytisknou. Například obrázek 1200 × 600, můžete úplně klidně tisknout až do velikosti 10 × 5 cm.
    Pokud chcete obrázek převzorkovat (změnit počet pixelů) musí být políčko zaškrtnuté. Převzorkování (změnu počtu pixelů) provedete přepsáním hodnot v políčku Šířka / Výška nebo v políčku Rozlišení. Převzorkování je nevratná změna.
  5. Tady si vyberete metodu převzorkování. Pokud chcete dosáhnou co nejlepších výsledků, musíte volit při zmenšování (příklad 2) volbu Bikubicky ostřeji (zmenšení) a pro zvětšování volbu Bikubicky hladčeji (zvětšení), popř. Zachovat detaily (zvětšení).


Shrnutí na závěr

Pokud měníte rozlišení bez převzorkování, nemění se velikost obrázku (kolik pixelů obrázek obsahuje), mění se počet pixelů, které se narovnají na 1 palec. Jako když zmáčknete houbičku na nádobí. Má různou velikost v centimetrech, ale pořád je to původní houbička, ze které se nic neubralo, ani se k ní nic nepřidalo.

Změnu velikosti obrázku uděláte až převzorkováním. To je proces, který některé pixely ubere, nebo nové přidá. Jako když z té houbičky na nádobí kousek uříznete, nebo slepíte dvě dohromady.

Publikováno: říjen 2016


Líbil se Vám článek? Řekněte o něm přátelům a sdílejte ho na Vašem facebooku.

Dolů