Domů O nás

MgA. Lucie Hyšková

Citlivě, často s prvky nadsázky.
Jsem malá holka s velkým (foto)batohem. Po několika letech se vracím do LŠFG jako mé alma mater, kde jsem se kdysi chystala na přijímačky.

Lucka Hyšková se narodila roku 1996 v Liberci. Výchozím bodem ve fotografii pro ní byl autoportrét, jehož zpracování ji provází dodnes. Avšak od prvotního zachycení sama sebe, se tvorba autoportrétu překlenula na objekt bádání. Hlavním tématem její aktuální tvorby je záznam prožitku/prožití záznamu, tenká hranice mezi uchováním momentu jako neuchopitelné vzpomínky a jeho zhmotněním, jemuž věnovala i svou diplomovou práci na FUD UJEP. Za dobu studia se na pozadí jejich fotografických souborů kontinuálně propisovala rodina jako bohatý zdroj vstupních dat a zároveň se stávala i samotným tématem. Její chaos v procesu tvorby má plán, důležité pro ni však bylo uvědomění, že je z něj možné sejít a jednat intuitivně. Živí se jako retušérka a fotografka na volné noze.

V rámci svého studia absolvovala několik zahraničních studijních stáží, díky nimž si mohla rozšířit spektrum dovedností, vystoupit z komfortní zóny a ověřit si schopnost tvorby v prostředích s rozmanitým technickým a kulturním zázemím. Od roku 2019 je součástí umělecké skupiny PLS Kolektiv, ve které se ve fotografických a site-specific instalacích dlouhodobě věnujeme vnímání a utváření našeho nejbližšího okolí a osobního prostoru.

V jakých kurzech se s lektorem můžete potkat

  • Tvůrčí fotografie – dálkové studium
Dolů