Domů O nás

MgA. Šimon Pikous

Jestli jsme žili v době kamenné a době železné, tak teď máme dobu fotografickou. Neexistuje odvětví lidského žití, jehož by se nedotkla fotografie

Šimon Pikous (*1970) je vyučeným fotografem, později se živil jako prodavač knih, pracovní terapeut duševně nemocných v organizaci Fokus MYklub a tajemník Jizersko-ještědského horského spolku. Absolvoval na magisterském studiu na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. V současnosti pracuje jako profesionální fotograf, kromě toho učí na Střední škole oděvního designu v Libereci a na Slezské univerzitě v Opavě (obor Audiovizuální tvorby).

Na počátku jeho fotografické tvorby je patrný vzor otce Jana, fotografa proslulého především montážemi a zátišími. Na přelomu tisíciletí se jeho projev přiklonil k jiným tématům a formám. Má v oblibě romantismus, dekadenci i novou objektivitu.

Samostatné fotografické výstavy měl například v Městském muzeu v Blatné, Galerii M v Milevsku, Experimentálním studiu v Liberci a liberecké Malé výstavní síni, pražském PENklubu, Ambrožově galerii v Hradci Králové, Aréně komorní scéně v Ostravě, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, budově Veřejné ochránkyně práva v Brně, Galerii Caesar v Olomouci, Českém centru München, v liberecké synagoze. V roce 2015 mimo jiné vystavoval v Severočeském muzeu v Liberci a Oblastní galerii v Liberci. Mimo to se účastnil dalších kolektivních výstav.

V roce 2016 získal ocenění Czech Press Photo v kategorii Portrét a byl i publikován na výstavách Czech Press Photo 2017 a 2019. V roce 2020 byly dvě jeho fotografie oceněny v Top 25 na Imago 2020 Je zastoupen v soukromých sbírkách a sbírkách Severočeského muzea v Liberci, Muzea umění v Olomouci a Albin Polasek Museum (USA).

V jakých kurzech se s lektorem můžete potkat

  • Dálkové studium tvůrčí fotografie
  • Rekvalifikační kurzy
  • Fotografické kurzy
Dolů